Tidskriften Funktionshinderpolitik

Funktionshinderpolitik är en modern tidskrift som skildrar utvecklingen mot ett tillgängligt och inkluderande samhälle, diskuterar utmaningarna och inspirerar till nya lösningar. Ämnen som är intressanta oavsett om du har eller inte har en rörelsenedsättning. Alla medlemmar får tidningen hem i brevlådan fyra gånger per år.

Kontakta redaktionen:
Telefon: 08 685 80 70
E-post: [email protected]
Post: Box 43, 123 21 Farsta

Läs mer