GOD JUL❣️

DHR Skåne vill önska alla medlemmar, bidragsgivare och andra intressenter en riktigt GOD JUL!
Läs mer

Kurser våren 2019

Planerade kurser/möten under våren 2019 i DHR Skånes regi. Med reservation för eventuella ändringar. Datum Plats Innehåll Kostnad (kr) 2-3/2-19 Hotell Erikslund, Ängelholm Agenda 2030 och Universell utformning 700 6/4-19 Habo gård, Lomma Arbete inom KFR kommunalt funktionshinderråd 150 27/4-19 Habo gård, Lomma Distriktsstämma 150 11/5-19 Habo gård, Lomma Föreningsteknik 150 17-19/5-19 Hotell Erikslund, Ängelholm→
Läs mer

Sista kursen för år 2018, en uppskattad rehab

Under weekenden 16-18/11 höll DHR Skåne en uppskattad och välbesökt konferens om rehab. Konferensen var förlagd till hotell Erikslund i Ängelholm. Söndagens schema skulle innehållit information om allergier, men då det lämnades sent återbud från föreläsaren fick punkten strykas och ersattes med information om DHR Skånes/Malmös egna profilprodukter samt att ordförande Carolina Nordbeck informerade om→
Läs mer

DHR Skånes Ordförandekonferens 13 oktober 2018

Den 13 oktober 2018 var det dags för ordförandekonferens med DHR Skåne på Habogård i Lomma. På förmiddagen bjöd Janna Olzon, kommunikatör på Förbundet på en intressant föreläsning kring DHR:s rättighetspolitiska arbete, där bl.a. DHR:s 12 lokala krav ingår.  Janna tog även upp hur fler skulle kunna engageras i DHR, med fokus på yngre medlemmar.→
Läs mer

DHR Skåne anordnade kurs med tema hjälpmedel

DHR Skåne samlades den 15-16 september tillsammans med 14 deltagare på hotell Erikslund i Ängelholm för två dagars föreläsning med tema “Hjälpmedel i livets alla skeden”. Vi började med förmiddagsfika och därefter inledde vi lördagen med föreläsningen “Kroppen, knoppen, snippan och snoppen – Funktionshinder och sexualitet” med Anna Hallgren som gav oss information kring sexualitet,→
Läs mer

Kristianstadsbladet uppmärksammar DHR Skånes partiundersökning!

Igår presenterades DHR Skånes partiundersökning för media. Vi har frågat de sittande partierna i region Skåne om specialistkompetens, rehabilitering, färdtjänst, studier och arbete. Idag skriver Kristianstadsbladet om undersökningen och svårigheterna att tolka det vi fått fram då många svar är flyktiga: http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/otydligt-vad-partierna-gjort-for-funktionsnedsatta/
Läs mer

Media visar intresse för vår partiundersökning!

Under en tid har en grupp inom DHR Skåne jobbat med att analysera vad de olika partierna i region Skåne anser om färdtjänst och kollektivtrafik, tillgång till specialistkompetens och rehabilitering samt studier och arbete för funktionsnedsatta. Vad partierna lovat och gjort under den gångna mandatperioden. Igår nådde vi en milstolpe: då vi bjudit in till→
Läs mer

Tidigare nyheter