Kommande medlemsaktiviteter 2021

På grund av rådande pandemi har vi varit tvungna att ställa in en del planerade aktiviteter, ändra på några, och flytta på andra. Här är de aktiviteter vi har planerat framöver Vi uppdaterar vid eventuella förändringar.

19 juni – Årsstämmor 2020 och 2021 kl. 09.30 Alla medlemmar är välkomna, men endast lokalavdelningarnas valda ombud har yrkande- och rösträtt. Anmälan görs till respektive lokalavdelning, och pga pandemin måste anmälan ske före 10 juni så att vi inte blir för många närvarande på plats. Det går även att delta digitalt. Motioner samt nomineringar ska vara distriktet tillhanda senast 25 maj.

28 augusti – Grillning kl.12.30-16.30 på Habo gård. Alla medlemmar är välkomna. Ingen avgift. Max 60 deltagare. Sista anmälningsdag: 14 augusti.

24-26 september – Konferens med rehab: jämställd hälsa och jämställd ekonomi INSTÄLLD!

9 oktober – Konferens för de mest aktiva (tidigare kallad ordförandekonferens): Smärta

19-21 november – Konferens med rehab: Allergier

Regler för kursdeltagande:

Varje avdelning har fyra platser på konferenserna förutom på Rehab. Där kan avdelningarna anmäla maximalt tre personer. Till konferensen för de mest aktiva ska minst en sitta i lokalavdelningens styrelse. Till övriga konferenser finns inget krav på att någon av deltagarna ska sitta i styrelsen eller inneha andra förtroendeuppdrag.

Om din lokalavdelning ska betala måste de anmäla. Om du anmäler dig själv blir du betalningsansvarig och fakturan ska betalas av dig. Kostnaden är 150 kr för en dagars arrangemang, 700 kr vid en övernattning och 1000 kr för två övernattningar. Enkelrumstillägg 190 kr.
Grillning på Habogård är gratis men anmälan är obligatorisk.

Eventuell avanmälan ska ske en vecka före kursen. Senare avanmälan innebär att kostnaden kommer att faktureras till beställaren. Om byte inom avdelning ska ske tex pga sjukdom måste det finnas ett skriftligt underlag från någon av lokalavdelningens firmatecknare.

Om det finns konferensplatser som inte utnyttjats av lokalavdelningen så kommer de som anmält sig att få platserna i den ordning de anmält sig. Det gäller även platserna till Rehab. Maximalt antal deltagare på konferenserna med övernattning är 35 personer, förutom vid Rehabkonferensen då det är 30 personer.

Specialönskemål som särskild mat (allergier, glutenfritt, ej fläskkött etc) ska meddelas vid anmälan. Annars kommer den kostnaden att betalas av dig.

Alla funktionsnedsättningar som respektive person har skall respekteras. Det gäller inte bara rörelsenedsättningar utan allt. Även allergier, som mot rök och parfym.

OBS Anmälningarna ska vara inne senast fem veckor före kursstart. Anmälan görs till [email protected] eller via sms till Ing Britt Gustafsson 0705-514435 eller 0706-199641