Aktiviteter

Medlemsaktiviteter 2023

Här är de aktiviteter vi har planerat för 2023. Vi uppdaterar vid eventuella förändringar.

15/4 Årsmöte år 2023 inklusive behandling av motioner till DHRs Förbundsmöte kl 10.00 mötesordförande Annika Annerby Jansson (m) ordförande Regionfullmäktige Skåne
Habo Gård, Lomma kommun. För att få fika och mat: 100 kr.


12-14/5 Konferens/rehab: Förebyggande sjukvård, Smärta.
Stress i alla dess olika former är ett hälsoproblem i Sverige. Här kommer vi att få lära oss mer om vad stress egentligen är, hur det påverkar oss och vad vi kan göra för att må bättre.
Habo Gård, Lomma kommun. Deltagaravgift 150 kr

10/6 Föreningsteknik
Riktar sig främst till styrelsemedlemmar men alla är välkomna. Genomgång av vad det innebär att sitta i en styrelse, de olika uppdragen och deras ansvarsområden, praktiska tips. På eftermiddagen kommer vi att informera om hur man söker olika fonder för medel till verksamhet.
Habo Gård Lomma. Deltagaravgift 150 kr

19/8 Grillning
Gratis för alla medlemmar men obligatorisk föranmälan. Om man inte kommer trots anmälan tas en avgift på 100 kr ut. Vi träffas, äter och umgås. Habo Gård Lomma

30/9 Inför DHR Förbundsmötet. Genomgång motioner och förslag.
Ge råd till de valda ombuden Habo Gård Lomma. För att få fika och mat 150 kr.

10-12/11 Konferens/rehab: Universell utformning, Bygglagstiftning. Kampen för ett tillgängligt samhälle för alla
Universell utformning innebär att samhället ska utformas så att alla oavsett funktionsförmåga ska kunna leva självständigt. Det omfattar allt från nivåskillnader i den fysiska miljön till myndigheter hemsidor. Tyvärr är det mycket som brister trots att riksdagen fattade beslut om detta 20171130. Samtidigt försöker byggbolag och andra aktörer att påverka så att Bygglagstiftning mm frångår styrande mått för att kunna bygga mer kompakt. Det kan göra det svårt för rullstolsburna att bo i nybyggda lägenheter.
Hotell Erikslund Ängelholm. En rehabbehandling ingår. Deltagaravgift 1000 kr.

Regler för kursdeltagande:

Varje avdelning har fyra platser på konferenserna förutom på Rehab. Där kan avdelningarna anmäla maximalt tre personer. Till konferensen för de mest aktiva ska minst en sitta i lokalavdelningens styrelse. Till övriga konferenser finns inget krav på att någon av deltagarna ska sitta i styrelsen eller inneha andra förtroendeuppdrag.

Om din lokalavdelning ska betala måste de anmäla. Om du anmäler dig själv blir du betalningsansvarig och fakturan ska betalas av dig. Kostnaden är 150 kr för en dagars arrangemang, 700 kr vid en övernattning och 1000 kr för två övernattningar. Enkelrumstillägg 190 kr.
Grillning på Habogård är gratis men anmälan är obligatorisk.

Eventuell avanmälan ska ske en vecka före kursen. Senare avanmälan innebär att kostnaden kommer att faktureras till beställaren. Om byte inom avdelning ska ske tex pga sjukdom måste det finnas ett skriftligt underlag från någon av lokalavdelningens firmatecknare.

Om det finns konferensplatser som inte utnyttjats av lokalavdelningen så kommer de som anmält sig att få platserna i den ordning de anmält sig. Det gäller även platserna till Rehab. Maximalt antal deltagare på konferenserna med övernattning är 35 personer, förutom vid Rehabkonferensen då det är 30 personer.

Specialönskemål som särskild mat (allergier, glutenfritt, ej fläskkött etc) ska meddelas vid anmälan. Annars kommer den kostnaden att betalas av dig.

Alla funktionsnedsättningar som respektive person har skall respekteras. Det gäller inte bara rörelsenedsättningar utan allt. Även allergier, som mot rök och parfym.

OBS Anmälningarna ska vara inne senast fem veckor före kursstart. Anmälan görs till [email protected] eller via sms till Carolina Nordbeck på telefon: 070- 306 37 12