Inflytanderåd för Syn, hörsel och dövverksamheten

Här kommer du att hitta information om DHR Skånes deltagande i Skåneövergripande inflytanderådet för Syn- hörsel- och dövverksamheten.