Inflytanderåd för Barn- och vuxenhabiliteringen

Här kommer du att hitta information om DHR Skånes deltagande i Skåneövergripande inflytanderådet för Barn- och vuxenhabiliteringen.