Centrala funktionshindersrådet

Här kommer du att hitta information om DHR Skånes deltagande i Centrala funktionshindersrådet.