Pantrarna

Pantrarna är DHR Skånes officiella nätverk som arbetar med bl. a. äldrefrågor, men alla är välkomna oavsett ålder. Antalet personer vid varje träff begränsas enbart av utrymmet på de olika lokaliteterna. Vi tar gärna emot idéer på aktiviteter.
För att anmäla till kommande aktiviteter och komma med förslag på nya, når du oss på e-post: [email protected]