Rabatt med intygskort

Rabatt med intygskort innebär att du som får aktivitetsersättning, sjukersätting eller handikappersättning kan köpa din periodbiljett till ungdomspris. Du får 25 procent rabatt på 30- och 90-dagars periodbiljetter. Läs mer på Västtrafiks hemsida.
Läs mer

LaSSe Brukarstödcenter – höstens föreläsningsprogram

Här kommer information om vilka föreläsningar LaSSe Brukarstödcenter har i höst. Föreläsningar hösten 2019
Läs mer

Grå Pantrarna i trafiken

Nu skall höstens första träff äga rum. Detta äger rum Onsdagen den 18 september kl 14.00 – 16.30 i Dalheimers hus lokal Älvsborg (entréplan). Göteborgsavdelningen bjuder in såväl egna medlemmar som medlemmar i DHR:s grannavdelningar. ALLA är välkomna. Du behöver inte vara över 65 år eller bara bo i Göteborg. Göteborgsavdelningen bjuder på fikat Anmälan→
Läs mer

Reshjälpskort Västtrafik

Reshjälpskortet är en biljett som gör det möjligt för personer som har svårt att resa själva i kollektivtrafiken att ta med sig en vän eller ledsagare som hjälp. Den som har rätt till färdtjänst kan beställa ett Reshjälpskort från Västtrafik genom att skicka in sitt färdtjänstintyg eller färdtjänstbeslut tillsammans med en ansökningsblankett per post eller→
Läs mer

Medlemsförmånen gratis träning och bad upphör 1 juli

På det senaste styrelsemötet, den 25 juni, så beslutades det att medlemsförmånen med gratis träning och bad på Dalheimers Hus upphör att gälla fr.o.m. 1 juli 2019. Beslutet gäller alla medlemmar, oavsett när man fick sitt medlemskap. Styrelsen kommer att utvärdera satsningen och återkomma med vidare beslut till hösten via våra olika medier.  
Läs mer

Rådslag om verksamheten

Den 27 juni bjöd DHRG in sina medlemmar till ett rådslag där de olika ämnesområdena i verksamhetsplanen för 2019 – 2020 diskuterades. Vilka frågor tycker våra medlemmar vi ska prioritera? Vi delade in oss i grupper om 4-5 personer i varje grupp. Som ett första steg fick sedan var och en pricka för de tre→
Läs mer

Västtrafik tar över färdtjänsten (gäller Härryda kommuns färdtjänstresor)

Från och med måndag 17 juni kommer Västtrafik att köra färdtjänstresorna istället för Göteborgs stad. Det innebär att du från den 17 juni får ringa ett nytt nummer för att boka: 020-91 90 90. Ditt färdtjänsttillstånd påverkas inte av förändringen. Nytt från 17 juni – kring bokningen: Från och med 17 juni beställer du din→
Läs mer

Tidigare nyheter