Senaste nytt i arbetet med Färdtjänsten.

DHRG har tillsammans med Serviceresor fortsatt att gå igenom frågeformuläret ANBARO.
Serviceresors ”nöjd kundindex”, det har aldrig varit under 90% trots ständiga försämringar i reglementet och servicegrad och kvalitet!

Vid genomgång av frågeformuläret kan vi konstatera att de flesta frågorna handlar om vad serviceresor tycker är intressant om serviceresor. Här kan du titta på deras frågeformulär Anbaro.
Vad resenärerna tycker om serviceresor saknas i stor utsträckning. Frågor som DHRG vill ha med:

  • Vad du tycker om Färdtjänsten?
  • Hur vill du att Färdtjänsten skall Fungera?
  • Har du tillräckligt med resor?
  • Är du nöjd med färdtjänsttaxan?

Har du som medlem några frågor som du skulle vilja ha med? Maila dessa till: [email protected] Sätt rubriken: ”ANBARO” ser fram emot dina frågor och/eller synpunkter.

Glöm inte att delta i vårt nystartade projekt ”Brukarrevision färdtjänst”, se MötesPunkt nr 3 sid 7 ”Fungerar inte resan med Färdtjänsten”.