Unga rörelsehindrade

DHR:s yngre medlemmar i åldern 0 – 32 år kan ansluta sig till Förbundet Unga Rörelsehindrade, som är DHR:s ungdomsavdelning.

Unga Rörelsehindrades region i väst heter Göteborgsklubben och har sitt kansli på Dalheimers hus i Göteborg. Unga Rörelsehindrade delar DHR:s syn på intressepolitiken och riktar in sig på frågor för barn, ungdomar och unga vuxna.

Frågor som alltid är aktuella är: tillgänglighet, studier, arbetsmarknaden, relationer och familj, service av olika slag för människor med funktionsnedsättning och mycket annat.

Är du ung och rörelsehindrad och vill påverka din situation, hör av dig till Unga Rörelsehindrade på telefon: 031-13 33 95 eller mejla: [email protected]

Du kan läsa mer om dem på deras egen hemsida www.ungarorelsehindradegoteborgsklubben.se