Ännu en sommar är här med ömsom sol och ömsom regn precis som förra året, dock med något mer sol. När ni läser detta har vi alla en välbehövlig viloperiod. Tillgänglighets och färdtjänstfrågorna har intensivt debatterats under våren med fokus på det taxesystemet som DHR Göteborg tillsammans lokalavdelningar av andra rörelsehinderorganisationer frenetiskt har arbetat under hela våren för att förändra och göra mera rimligt att acceptera för våra medlemsgrupper.  
Detta arbete kommer fortsätta under hösten. Jag personligen kommer liksom förra hösten att hålla en serie möten för DHRG:s medlemmar med fokus på människors mående, med teman som relationer av olika i livets olika skeden, bemötande och attityder i olika sammanhang. Arbete eller fritidssysselsättning, vad är viktigt för dig i livet? Vad förgyller din tillvaro? Vänner, resor, god mat?  

Krister Frank
Ordförande
0702-63 86 12
[email protected]