Hej kära medlemmar

Jag blickar ut genom fönstret och tänker med stigande oro på hur vårt samhälle utvecklas.
Debatt om människors uppförande och levnadssätt i riksdagen och politiker som aktivt ser ner på olika kategorier människor gör att vår organisation behövs mer än någonsin. Min förhoppning är allt fler människor ska sluta sig samman i organisationer som DHR för att söka trygghet och gemenskap.
Nu är vi inne i en intensiv period. Hösten knackar för fullt på dörren.
Avdelningens mötesserier Digital Vardag och Framtidsgruppens mötesserie, som du kan delta i digitalt eller på plats. Alla teman berör någon del av medlemmarnas vardag.
Förberedelserna för kommande jubileumsår upptar en allt större del av mina, styrelsens och kansliet tankar.
Tillsammans blir vi starka, ensam är väldigt svag! Detta är nu mer sant än på länge.

Eftersom detta är årets sista nummer av tidningen så vill jag tillsammans med styrelse och personal passa på att önska alla En God Jul & Gott Nytt År.

Krister Frank
Ordförande
0702-63 86 12
[email protected]