Tillgängliga laddstolpar

Nu när det byggs laddstolplar för brinnande livet runt om i landet så har vi inom handikapprörelsen snabbt kunnat konstatera att man inte har tänkt på personer i rullstol när man utformar dessa. Det byggs alldeles för många laddstolpar som vi dessvärre kan konstatera är helt omöjliga att nå om man sitter i rullstol.
På vårt förbunds Facebook-sida kan man hitta ett flertal bilder runtom i landet som inte kommer att fungera. (Du får scrolla ner en bit för att hitta bilderna.)
Detta vill vi försöka att ändra på genom att sprida information om hur man bör utforma framtidens laddstationer.

Vi visar därför några bilder på dels laddstationer som kommer att bli svåra att nå. Men vi vill även visa några bra exempel på hur man kan bygga tillgängligt.

Vi rekommenderar att ni tar del av denna broschyr för att få bra tips om hur man ska utforma laddstationerna framöver.

     
Den här typen av laddstation           Medans den här skulle fungera
vill vi inte ha.                                       utmärkt.