Vill du bidra till Understödsstiftelsen?
I takt med att de offentliga resurserna krymper blir Understödsstiftelsens arbete allt viktigare. För att kunna fortsätta det tar vi tacksamt emot alla former av ekonomiska bidrag. Det kan vara allt från gåvor till testamenten.
Swish 123 208 58 50. Eller postgiro 121 69-9 märk inbetalning: Gåva till Understödsstiftelsen. Du kan även använda qr-koden nedan för att skicka in ditt bidrag direkt.