Juridisk rådgivning

Som medlem i DHR har du möjlighet att få gratis telefonrådgivning. Vår jurist heter
Erik Ward och är specialiserad på socialförsäkringsfrågor.
Erik har erfarenhet från lång tjänstgöring på Försäkringskassan och som föredragande i högsta instans. Hans senaste anställning var som chefsjurist hos Försäkringskassan Blekinge. Erik har haft ansvar för rättstillämpningen inom samtliga ärendeslag och för processföringen i högre instans.För att få hjälp uppger man sitt medlemsnummer i DHR. Sedan hjälper Erik till med rådgivning per telefon. Erik har telefonnummer 0456-515 31.
Telefontid är onsdagar mellan klockan 13.00 och 17.00.
Om du inte vet ditt medlemsnummer kontaktar du antingen vårt centrala medlemsregister på telefon 08-685  80 20. Du kan även ringa till den avdelningen som du tillhör, så hjälper vi dig naturligtvis.
Under semestermånaden juli har också Erik semester.