Sociala medier

Vi arbetar även med att skriva om vårt arbete på sociala medier, såsom FaceBook, Twitter och hemsidan. Vi försöker att samla artiklar med handikappolitiskt intresse för att sprida kunskap/information om hur det är att leva med funktionshinder.
Inom avdelningen håller vi både digitala möten och fysiska möten i våra egna lokaler. Vi använder även Dalheimers Hus lokaler vid större sammankomster.

Vid digitala möten använder vi oss antingen av Microsoft Teams eller Zoom beroende på hur många deltagare vi är.

Kontakta Linda Karlsson för mer information

Linda [email protected]
0732-36 02 73