Vad vi gör

DHR:s Göteborgsavdelning arbetar utifrån din vardag med funktionshinder. Den blir vårt rättighetspolitiska arbete. Vi tar fram fakta och beslutsunderlag, för tjänstemän och beslutsfattare, utifrån de erfarenheter som människor med nedsatt rörelseförmåga har.