DHR historia

I samband med DHR:s 90 års jubileum gjorde Gulli Kohlström, med stöd av fotokommittén bestående av Tore Holm, Lizzie Svensson, Margit Svensk, Anita Näslund och Linda Karlsson en sammanställning över DHR:s utveckling under de 90 år som DHR har funnits.
Den sammanställningen kan du nu läsa här via hemsidan. Klicka på filen nedan.

Jubileumstext