Samrådsgrupper

Här är vi representerade

Göteborgs råd för funktionshinderfrågor

Delaktighetsrådet i Dalheimers hus

Samrådsgruppen för fysisk tillgänglighet

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor