Blanketter

Här hittar du en del av de blanketter som vi brukar använda.

Blankett för Understödsstiftelsen
Arvodesblankett

Blanketter från Försäkringskassan hämtar ni direkt från deras hemsida.

Missnöjd med din färdtjänstresa, men vet inte hur du ska formulera dig?
Vi har sammanställt fyra stycken mallar som handlar om de vanligaste anmälningarna till färdtjänstens kundservice.
Bemötande under resan
Förankring av rullstol i fordonet
Nackstöd
Försenat Fordon
Behöver du hjälp med att fylla i? Se exempel
Du kan lämna in dina synpunkter på tre olika sätt antingen via e-post,
[email protected]
eller ringa 031-41 95 52  eller skicka ett brev till,
FÄRDTJÄNSTEN OCH FLEXLINJENS KUNDSERVICE
BOX 30054
400 43 GÖTEBORG

Om du har förslag på fler mallar ring till Robert eller Linda på DHR Göteborgsavdelningen.
Robert 0768-75 25 11
Linda 0723-28 81 83