Understödsstiftelsen

Det här är Understödstiftelsen

Understödsstiftelsen bildades för att stötta personer med olika typer av betydande rörelsehinder. Vi delar ut bidrag till sådant som kan förbättra och underlätta ditt liv och vardag men som samhället inte står för. Syftet med bidragen är att du skall kunna utvecklas och komma närmare dina mål.

Vem kan söka

Bidrag kan beviljas till dig med betydande rörelsehinder som är boende i DHR Göteborgsavdelningens upptagningsområde dvs boende i Göteborg och Partille kommun.
Funktions/rörelsehinder skall styrkas med intyg. Understödsstiftelsen ser gärna unga sökande. Besked om beviljat bidrag lämnas skriftligen från Understödsstiftelsens styrelse.

Beslut från Understödsstiftelsen kan inte överklagas samt att Understödsstiftelsen inte lämnar någon motivering för sina beslut.

Vad kan du söka bidrag för

Några exempel på vad du kan söka bidrag för är utbildning, rekreationsresor, hjälpmedel, datorer och idrottsredskap som inte samhället står för.

Det här kan du inte söka bidrag för

Bil, biltillbehör, körkortsutbildning läkar-tandvårdskostnader, alternativ vård, säng, mobiltelefon, kläder, skor, glasögon, skuldsanering eller allmänt ekonomiskt stöd.

Ansökan

Ansökan kan göras på blankett som kan laddas ned från hemsidan eller beställas från kansliet, telefon 031-704 60 50. Uppgifter ska lämnas om ändamålet med sökt bidrag samt sökandes ekonomiska förhållanden. Du ansöker genom att fylla i vår ansökningsblankett, som du laddar ner direkt här ifrån hemsidan.
Du hittar utförligare information i filen Ansökningskriterier. För att din ansökan ska bli så korrekt som möjligt ber vi dig att läsa igenom det innan du börjar med din ansökan. Du behöver Acrobat Reader för att läsa filerna.
Om du inte har tillgång till skrivare kan du naturligtvis vända dig till vårt kansli så skickar vi blanketter till dig.

Sökande skall bifoga
• Kopia av senaste slutskattsedel
• Kopia av inkomstbesked, exempelvis pensionsavi, beräkning av ekonomiskt bistånd m.m.
• Kopia på intyg som styrker funktions/rörelsehinder.
När söker du?
Du kan söka året om. Understödsstiftelsen styrelse sammanträder 6 gånger per år.
Medlemmar kan söka varje år. Icke medlemmar kan söka vartannat år.
Du kan inte beviljas bidrag retroaktivt. Din ansökan måste vara inne minst en vecka före varje möte. Mötesdatum finns utskrivit i MötesPunkt.
Ansökan skickas till
Vi ser helst att du sänder in ansökan via e-post den skall då vara undertecknad och skickas tillsammans med scannade bilagor till [email protected]
Skriftligen via brev till DHR Göteborgsavdelningen
Understödsstiftelsen
Dalheimers Hus
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg
Samtycke till behandling av känsliga uppgifter
De uppgifter som du lämnar i din ansökan innehåller uppgifter som rör hälsa. Dataskyddsförordningen (GDPR the General Data Protection Regulation) innebär
att vi måste ha sökandens samtycke till att få behandla de lämnade uppgifterna. I och med din underskrift medger du aktivt samtycke till att Understödsstiftelsen behåller lämnade intyg.

Vill du bidra till Understödsstiftelsen?
I takt med att de offentliga resurserna krymper blir Understödsstiftelsens arbete allt viktigare. För att kunna fortsätta det tar vi tacksamt emot alla former av ekonomiska bidrag. Det kan vara allt från gåvor till testamenten.
Swish 123 208 58 50 märk inbetalning: Gåva till Understödsstiftelsen.