Mars

26 Årsmöte
28 Uppföljning av Cirkeln Din Vardag Vår Politik
29 NÖG

April
1 Påskfest på Välen
5 Digital Vardag
11 Lunchträff
19 Besök på Universeeum
26 NÖG
27 Styrelsemöte

Maj
5 Digital Vardag
10 Danmarksresa
24 NÖG
25 Stiftelsemöte
25 Styrelsemöte
31 Promenad i Botaniska Trädgården