Augusti
4 Kansliet öppnar efter semestern
9 Resa till Vrångö
17 Manusstopp MP5
19 Kräftskiva på Välen
23 NÖG
24 Styrelsemöte

September

12 Lunchgruppen
20 Ett Gott Liv
21 Medicinhistoriska muséet
22 Filmkväll på Välen
27 NÖG
28 Styrelsemöte

Oktober
5 Manusstopp för MötesPunkt
10 Lunchgruppen
10 Ett Gott Liv
12 Rhöska muséet
19 Viljans kvartalsmöte
20-21 Förbundsmöte i Göteborg
21 Inbjudan till show
25 Lunch hos Esters Lindholmen
25 NÖG
26 Styrelsemöte