Medlemsförmånen gratis träning och bad upphör 1 juli

På det senaste styrelsemötet, den 25 juni, så beslutades det att medlemsförmånen med gratis träning och bad på Dalheimers Hus upphör att gälla fr.o.m. 1 juli 2019. Beslutet gäller alla medlemmar, oavsett när man fick sitt medlemskap. Styrelsen kommer att utvärdera satsningen och återkomma med vidare beslut till hösten via våra olika medier.  
Läs mer

Rådslag om verksamheten

Den 27 juni bjöd DHRG in sina medlemmar till ett rådslag där de olika ämnesområdena i verksamhetsplanen för 2019 – 2020 diskuterades. Vilka frågor tycker våra medlemmar vi ska prioritera? Vi delade in oss i grupper om 4-5 personer i varje grupp. Som ett första steg fick sedan var och en pricka för de tre→
Läs mer

Sommarsemester

Nu närmar vi oss årets sommarsemester. Kansliet stänger den 8 juli och öppnar igen den 5 augusti. Vi ber att få önska alla en trevlig sommar!
Läs mer

Västtrafik tar över färdtjänsten (gäller Härryda kommuns färdtjänstresor)

Från och med måndag 17 juni kommer Västtrafik att köra färdtjänstresorna istället för Göteborgs stad. Det innebär att du från den 17 juni får ringa ett nytt nummer för att boka: 020-91 90 90. Ditt färdtjänsttillstånd påverkas inte av förändringen. Nytt från 17 juni – kring bokningen: Från och med 17 juni beställer du din→
Läs mer

Serviceresor byter telefonväxel

Just nu håller Göteborgs Stads Serviceresor på att byta telefonväxel, detta för att ingå under samma system som övriga förvaltningar i staden. För dig som kund kan det här innebära längre väntetid än normalt vid en bokning av resa. Har du frågor eller klagomål kan du maila till [email protected] Eller ringa Serviceresor kundtjänst på telefon→
Läs mer

Lilla Amundöns bad

Lilla Amundöns bad är ett bad för personer med funktionsnedsättningar. Badet ligger i Askim i Södra Göteborg. Här finns både ett friluftsbad och en varmvattenbassäng.   För att ha behörighet till området och bassängen krävs att du har något av följande:  ett aktuellt intyg från läkare eller sjukgymnast.  ett färdtjänstintyg eller handikapptillstånd för bilen ihop med→
Läs mer

Nytt från Färdtjänsten

Planerar du att resa efter 1 september? Från och med den 1 september 2019 kommer beställning av resor med riksfärdtjänst att hanteras av Riksfärdtjänst Sverige AB. Ansökan om riksfärdtjänst hanteras precis som tidigare av serviceresor. Om du planerar att resa med riksfärdtjänst den 1 september eller senare gäller följande:  • Ring till Riksfärdtjänst Sverige på→
Läs mer

Tidigare nyheter