Färdtjänst

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och är till för personer som har väsentliga svårigheter att ta sig till eller åka med den allmänna kollektivtrafiken. Reglerna för färdtjänst finns i färdtjänstlagen som är en trafiklag.

Här berättar vi om  vårt arbete med Göteborgs färdtjänst, som sedan 2017 kallas Serviceresor