Spårvagnsrapport

I samarbete med forskare på Göteborgs Universitet har vi tagit fram en rapport om hur det fungerar att åka spårvagn i Göteborg när man sitter i rullstol.
Du kan ladda ner rapporten här och ta del av våra synpunkter.