Bli medlem i DHR

DHR behöver dig som medlem. Oavsett om du väljer att vara aktiv eller bara vill stödja oss är ditt medlemskap viktigt, för om vi är många blir vår gemensamma röst starkare.
Som medlem i DHR kan du tillsammans med andra medlemmar påverka att samhället blir mer jämlikt och jämställt. Tillsammans med andra medlemmar kan du också delta i fritidsaktiviteter, kamratstöd och social gemenskap.

Foto: Anna Rehnberg

Vad kostar det?

Ett nytt medlemskap kostar 150 kronor det första kalenderåret. Från och med år två är årsavgiften 300 kronor/år. I vissa fall betalar du också en avgift till den avdelning du kommer att tillhöra. Den varierar från avdelning till avdelning. Men oftast ligger avgiften på 20-30 kr.

Är någon annan i ditt hushåll redan medlem i DHR kan alla familjemedlemmar bli medlem för en kostnad av enbart 100 kronor om året. Som familjemedlem har du samma rättigheter. Enda skillnaden är att familjens medlemmar delar på ett exemplar av Funktionshinderpolitik.

Frågor?

Mejla [email protected] eller ring 08-685 80 20. Telefontiderna är måndag klockan 10-12, tisdag klockan 13-15 och onsdag klockan 10-12.