Vilhelm Ekensteen stipendium

För att hedra minnet av Vilhelm Ekensteen och hans gärning har DHR instiftat ett pris i hans anda.

En funktionshinderpolitisk pionjär

Vilhelm Ekensteen var vice ordförande för DHR under åren 1994 till 2001. Men framför allt var han en förkämpe för assistansberättigades rättigheter och en av medgrundarna till IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade. Han var en funktionshinderpolitisk pionjär som redan 1968 i boken På Folkhemmets bakgård lanserade det ”relativa handikappbegreppet”. Begreppet innebär att det inte är funktionsnedsättningen i sig som verkar handikappande utan att det är i mötet med en oförstående omgivning eller bristande miljö som själva funktionshindret uppstår.

Alt=""
Vilhelm Ekensteen

Om stipendiet

DHR instiftade stipendiet 2021. Det ska gå till en person som förtjänstfullt, framgångsrikt och över tid har förbättrat samhället genom att påverka och upplysa makthavare i Sverige om normer och levnadsvillkor som berör personer med nedsatt rörelseförmåga på ett negativt sätt. Personen har också kontinuerligt och ihärdigt lämnat goda förslag på hur samhället kan förbättras.

Priset ges som ett stipendium om 10 000 kronor och delas ut vartannat år.

Nominera kandidater

Det är DHR:s medlemmar som nominerar kandidater till priset och DHR:s förbundsstyrelse som utser vinnaren av priset. Nomineringen startar i april. Personer som nomineras till priset behöver inte vara medlemmar i DHR.

Den nominerade ska vara tillfrågad och ha tackat ja till att bli nominerad. Nomineringen ska innehålla en tydlig motivering till varför personen i fråga är en värdig vinnare av priset.

Kandidater till stipendiet kan nomineras vartannat år (år med udda årtal) under perioden 1 april till och med 31 oktober.

Nominera här 

Mottagare av stipendiet

2023 Maria Johansson
2021 Håkan Högberg