Förbundsstyrelsen

Mellan förbundsmötena är förbundsstyrelsen DHR:s högsta beslutande organ. Den företräder riksförbundet och leder verksamheten.

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande och sex ledamöter. Den håller sex ordinarie sammanträden per år.

Ansvarsområden och kontaktdistrikt

Varje ledamot har sina egna ansvarsområden och för inom dem dialog med förbundsordföranden och ansvarig tjänsteman.

I rollen som ledamot ingår även att vara kontaktperson gentemot DHR:s distrikt/-regioner. Det innebär att alla distrikt/regioner har en utvald ledamot att vända sig till för att bolla idéer och få råd och stöd. Dessutom verkar ledamöterna för att skapa samarbeten mellan geografiskt näraliggande distrikt/regioner och bildande av nätverk i olika frågor.

I presentationerna nedan kan du se fördelningen av ansvarsområden och kontaktdistrikt/-regioner mellan ledamöterna.

Åsa Strahlemo

kvinna med glasögon och mellanbrunt hår klippt i pagefrisyr med lugg.
Åsa Strahlemo. 

Förbundsordförande

 

Arbetsområden: Övergripande ansvar för samtliga arbetsområden.

Kontaktdistrikt: Övergripande ansvar i kontakten med samtliga distrikt/regioner.

Bostadsort: Uppsala.

Telefon: 070-508 80 29

Maila mig

 

”Min hjärtefråga är att personer med nedsatt rörelseförmåga ska bli fullt jämställda, jämlika och delaktiga i samhället.”

Christina Swanberg

Kvinna med blont, axellångt hår och glasögon uppskjutna som ett diadem i håret.
Christina Swanberg. 

Vice förbundsordförande

 

Arbetsområden: Hjälpmedel, mänskliga rättigheter, HR.

Kontaktdistrikt: Jönköpings läns distrikt, Kronobergs läns distrikt, Region Kalmar.

Bostadsort: Göteborg.

Telefon: 070-693 47 14

Maila mig

 

”Min hjärtefråga är det personliga stödet, hur det kan utformas så det blir individuellt och passar alla så även de utanför standardramen kan få bra stöd.”

 

 

 

Erika Wermeling

Kvinna med glasögon och kortklippt, blont hår.
Erika Wermeling. 

Kassaförvaltare

 

Arbetsområden: Kommunikation, hemtjänst och ledsagning, organisationsfrågor för kansli.

Kontaktdistrikt: Skåne läns distrikt, Blekinge läns distrikt, Gotlands läns distrikt.

Bostadsort: Stockholm.

Telefon: 070-795 67 87

Maila mig

 

”Personlig service och andra insatser enligt socialtjänstlagen samt hjälpmedel, är mina hjärtefrågor.”

 

 

Lena Haglöf

Kvinna med mörkbrunt, kortklippt hår och glasögon.
Lena Haglöf. 

Ledamot

 

Arbetsområden: Organisationsfrågor för förbundet, medlemsfrågor.

Kontaktdistrikt: Norrbottens läns distrikt, Västerbottens läns distrikt, Jämtlands läns distrikt, Västernorrlands läns distrikt.

Bostadsort: Stockholm.

Telefon:070-859 29 73

Maila mig

 

”Min hjärtefråga är att vi i DHR ska vara en stark påverkansaktör på riks-, region- och kommunal nivå. Att vi ska påverka samhällsutvecklingen för ett samhälle för alla – på riktigt.”

Henrik Larsson

Man med mörkbrunt, kortklippt hår.
Henrik Larsson. 

Ledamot

 

Arbetsområden: Arbetsmarknadsfrågor, parasport

Kontaktdistrikt: Örebro läns distrikt, Region Västra Götaland, Region Halland

Bostadsort: Malmö.

Telefon: 070-731 35 66

Maila mig

 

”Målgruppens egenmakt och deras anställningsbarhet, är min hjärtefråga.”

Nina Stattin

Kvinna med långt, lockigt och mörkblont hår.
Nina Stattin. 

Ledamot

 

Arbetsområden: Tillgänglighet, bilfrågor.

Kontaktdistrikt: Gävleborgs läns distrikt, Region Uppsala, Dalarnas läns distrikt, Värmlands läns distrikt.

Bostadsort: Sundsvall.

Telefon: 070-262 98 61

Maila mig

 

”Eftersom jag har flera hjärtefrågor – rättigheter, jämställdhet och tillgänglighet så kan jag sammanfatta dem till vad D står för i DHR – Delaktighet, som inkluderar dessa frågor och mer därtill.”

Elin Åkesson

Kvinna med ljusblont, axellångt hår.
Elin Åkesson.

Ledamot

 

Arbetsområden: Folkhälsa, personlig assistans.

Kontaktdistrikt: Region Stockholm, Region Sörmland, Västmanlands läns distrikt, Östergötlands läns distrikt.

Bostadsort: Göteborg.

Telefon: 070-280 84 41

Maila mig

 

”Mina hjärtefrågor är personlig assistans, tillgänglighet, och hälsofrågor.”