Bli medlem

 

DHR behöver dig som medlem. Oavsett om du väljer att vara aktiv eller bara vill stödja oss är ditt medlemskap viktigt, för om vi är många blir vår gemensamma röst starkare.
Som medlem i DHR kan du tillsammans med andra medlemmar påverka att samhället blir mer jämlikt och jämställt. Tillsammans med andra medlemmar kan du också delta i fritidsaktiviteter, kamratstöd och social gemenskap.

OBS! Vill du bli medlem i FKV (Förbundet för kortväxta) klicka här

Foto: Anna Rehnberg

Vad kostar det?

Ett medlemskap i DHR kostar 300 kronor. I vissa fall betalar du också en avgift till den avdelning du kommer att tillhöra. Den varierar från avdelning till avdelning. Men oftast ligger avgiften på 20-30 kr.

Blir du medlem mellan den 1 augusti och den 31 december betalar du endast för nästkommande år, innevarande år är gratis. OBS! Detta gäller inte för den som tidigare avslutat sitt medlemskap och inom två år vill återinträda som medlem.

Är någon annan i ditt hushåll redan medlem i DHR kan övriga i hushållet bli familjemedlemmar för en gemensam kostnad av endast 100 kronor om året. Som familjemedlem har du samma rättigheter. Enda skillnaden är att familjens medlemmar delar på ett exemplar av tidningen Funktionshinderpolitik.

Om du inte vill tillhöra en avdelning, kan du bli riksmedlem för 400 kronor. Medlemsavgiften för familj som är riksmedlemmar är 200 kronor per år.

Om du endast vill stödja DHR:s verksamhet kan du välja att bli stödmedlem för en kostnad av 300 kronor per år.

Medlemskap i DHR är avgiftsfritt för medlem i Förbundet Unga Rörelsehindrade.

Enligt lag är det 14 dagars ångerrätt.
Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa dagen efter man betalat sitt medlemskap.

 

Värva medlemmar

Om du som redan är medlem värvar nya medlemmar, får du en Sverigelott per värvad medlem. Det vill säga – värvar du två medlemmar, får du två lotter. Observera att detta ej gäller anställda vid avdelningar, distrikt/regioner, förbundskansli samt förbundsstyrelseledamöter. Värvar du tre medlemmar under ett kalenderår så är ditt medlemskap gratis året därpå.

Observera att villkoret för att du ska få en lott är att den person du värvat har tackat ja, blivit registrerad och betalat sin medlemsavgift.

 

Frågor?

Mejla [email protected] eller ring 08-685 80 20.
Telefontiderna:
måndag klockan 10-12
tisdag klockan 13-15
onsdag klockan 10-12