Våra stadgar

De stadgar som styr DHR:s verksamhet gäller från förbundsmötet 2020.

Stadgarna omfattar de tre nivåerna i vårt förbund: Riksförbundet, Distrikten och Avdelningarna.

 

Förbundsstadgar

Distrikts- och regionsstadgar

Avdelningsstadgar