Söka bidrag

Förbundet DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet har ingen egen fond som det går att söka pengar ur. Däremot finns Bidragsstiftelsen som är registrerad i stiftelseregistret som förs av Länsstyrelsen i Stockholm. Stiftare och den som tillsätter styrelsen och revisorer är förbundet DHR, men i övrigt är Bidragsstiftelsen och DHR helt åtskilda. Det går alltså inte att söka bidrag via förbundet DHR.

Alt=""

Alla som har ett betydande rörelsehinder som inte har sin grund i utvecklingsstörning eller någon neuropsykiatrisk diagnos kan söka bidrag från Bidragsstiftelsen. Bidrag kan sökas en gång per år, och din ansökan måste vara inlämnad senast den 1 september.

Klicka för att komma till Bidragsstiftelsens hemsida med ansökningsformulär.

Exempel på vad du kan söka bidrag för

  • studier,
  • tekniska hjälpmedel som samhället inte står för, till exempel dator, smartphone, surfplatta,
  • tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, hushållsmaskin, anpassning till symaskin, TV,
  • höj/sänkbar fåtölj, stokkestol med mera,
  • anpassade fritids- och idrottsredskap – till exempel rullstol, 3-hjulig cykel, motionscykel, 4-hjuling med mera,
  • rehabilitering- eller semestervistelser, i första hand för att täcka kostnader för medhjälpare. I de fallen är det viktigt att du anger resmål, den totala kostnaden och det sökta beloppet.

Bidragsstiftelsen ger inte bidrag till bilinköp eller reparation av bil eller andra fordon.

Andra organisationer, stiftelser och fonder

Om någon länk inte fungerar, kontakta [email protected]

Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse

Föreningen FVO

Kungl. Sällskapet Pro Patria

LIONS Clubs International (LIONS)

Majblomman Riksförbund

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Personskadeförbundet RTP

Rosenbäcksstiftelsen

RBU, Rörelsehindrade barn och ungdomar

Stiftelsen Allmänna Barnbördshusets Minnesfond

Stiftelsen för Bistånd åt rörelsehindrade i Skåne

Stiftelsen Ragnhild och Sture Karlfeldts Minne

Stiftelsen Solstickan

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Andra länksamlingar

Helhetsdoktorn.nu: Fonder där du kan söka bidrag
Funktionshinderguiden, fonder, stiftelser och stipendier