Vad vi gör

Våra rättigheter skapar möjligheter för både oss och andra. DHR deltar gärna i utvecklingen av samhället till det bättre för alla. Våra erfarenheter bör tas tillvara, de är en resurs i utvecklingen av samhället i stort och i kommuner och landsting.

De förändringar och förbättringar vi ser behövs, bygger på våra erfarenheter av att leva med nedsatt rörelseförmåga. Vi är experter på hur det är att leva i ett otillgängligt samhälle och vi delar mer än gärna med av oss av vår kunskap, våra erfarenheter och de lösningar vi ser finns.