Övriga förtroendevalda

Revisorer
Arne Prembäck, Bromma

Stefan Martinsson, Karlskoga (till och med när årsredovisningen 2023 är påskriven)

Jihad Menhem, Örebro (efter att årsredovisningen 2023 är påskriven)

Auktoriserad revisor
Monica Hedberg, PWC, Stockholm

 

Valberedning

Sylwia Gozdek, Malmö (Sammankallande)

Nora Eklöf, Stockholm

Krister Frank, Göteborg

Mashal Molod, Boden

Fredrik Sahlsten, Malmö

 

Kommittén för direktval

Åsa Lindqvist, Boden

Ritva Korva, Degerfors

Sven-Peter Sörensson, Örebro

 

Stadge- och organisationsgruppen (utsedd av förbundsstyrelsen)

Marianne Enoksson

Ann-Britt Freij

Håkan Hammar