Verksamhets-berättelser

Våra verksamhetsberättelser omfattar kalenderår och godkänns vid ordinarie förbundsmöten. Verksamhetsberättelsen ska vara tillgänglig för alla avdelningar och distrikt senast den 30 juni året efter.

Nedan är alla godkända verksamhetsberättelser mellan 2016-2021. Är du intresserad av tidigare, kontakta [email protected]