Juridisk rådgivning

DHR samarbetar med juristbyrån Juridisk Assistans gällande rådgivning till DHR:s medlemmar. Rådgivningen är kostnadsfri för medlemmar.

Kontakta i första hand via mejl [email protected]. I andra hand kan du ringa på telefon 0793 01 23 26. Beskriv kort ditt ärende och glöm inte att uppge ditt medlemsnummer.

Är du inte medlem? Det blir du enkelt här.

Det finns tre jurister på Juridisk Assistans som alla har specialistkompetens inom allt som rör myndighetsjuridisk och offentlig rätt, såsom till exempel socialförsäkringsrätt, socialrätt och den förvaltningsrättsliga processen.

Sofie Stråhlén har erfarenhet som biträdande jurist vid annan juridisk byrå samt erfarenhet av arbete som handläggare och beslutsfattare på Försäkringskassan.  Sofie har även arbetat som juridiskt ombud på ett större privat företag och har representerat kunder i rättsliga processer främst gällande assistansersättning och personlig assistans. Sofie har även arbetat som personlig assistent. Hon har därmed yrkeserfarenheter som har medfört specialistkunskaper avseende personlig assistans och Assistansersättning. Sofie har även personlig erfarenhet av assistansersättning hos släkting och därmed viss insikt och förståelse för hur det är att leva med funktionsvariation samt vilka hinder och problem man kan möta och vilken juridisk väg man därmed behöver ta.

Malin Palm har mångårig myndighetserfarenhet från Försäkringskassan där hon har arbetat under inom flera olika socialförsäkringsförmåner, bland annat assistansersättning, sjuk- och aktivitetsersättning, merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag. Malin har stor insikt i myndighetens arbetssätt och lång erfarenhet i allt som rör Socialförsäkringsbalken, SFB. Malin har därutöver specialistkompetens inom LSS och Socialtjänstlagen.

Jessica Engde har arbetat drygt 11 år som förvaltningsjurist hos socialtjänsten och har därigenom gedigen kunskap inom det socialrättsliga området. Jessica har även arbetat på Försäkringskassan och har således kompetens även inom Socialförsäkringsrätt. Hon är särskilt specialiserad på LVU, LVM, socialrätt, barns rättigheter, offentlighet och sekretess inom socialtjänsten, kommunalrätt samt frågor gällande dataskydd hos socialtjänsten. Jessica har även arbetat med LSS och Socialtjänstlagen.