Din Vardag vår politik

Under åren 2011 till 2014 drev avdelningen ett projekt som vi kallade för Vår vardag  – Din politik.
Projektet syftade till att belysa funktionshinderfrågor ur olika perspektiv. Varje ämne ”mynnade ut” i en rapport i respektive ämne. Dessa rapporter kan du ta del av här på hemsidan.

Att våga arbeta

Är blod tjockare än vatten

Dubbla hinder – Etnicitet och rörelsehinder

Assistans – Makt på lika vilkor

Stress vid myndighetskontakter

65+ om hinder i en pensionärstillvaro

Vardagens ekonomi ur ett funktionshinderperspektiv

Diskriminering

Funktionshinder och partipolitik