För DHR-avdelningarna, årsmötesombuden och distriktsfunktionärer

DHR REGION STOCKHOLMS ÅRSMÖTE 2022

Vi hälsar avdelningarnas ombud samt inbjudna gäster välkomna till DHR Region Stockholms årsmöte.

Tid:
Lördagen den 23 april kl 11.00-17.00. (Vid ankomsten serveras kaffe och smörgås från klockan 10.00.)
Årsmötesförhandlingarna inleds kl 13.30.

Plats: Quality Hotel Winn Haninge, Rudsjöterrassen 3A, Handen
Det finns två handikapparkeringsplatser i anslutning till hotellet. Är de upptagna kan de i receptionen hjälpa dig så du får parkera i garaget.

På förmiddagen, kl 11.00-12.00, kommer vi hålla ett seminarium ”Att få ut våra frågor – Att synas”. DHRs pressekreterare Lena Malmberg håller i seminariet.

Två ledsagare kommer att finnas med vid årsmötet.

Ombudens anmälan önskar vi få in så snart du blivit vald. Anmälningsblankett finns vid avdelningens årsmöte. Det går även bra att anmäla per e-post: [email protected] eller telefon 08-120 556 81, för att kunna göra beställningar för måltider med mera.
Om ombud får förhinder skall årsmöteshandlingarna överlämnas till ersättaren. Om ombud är förkyld vid årsmötesdagen ber vi den att stanna hemma. Glöm inte att meddela detta till kansliet. Ändringar meddelas alltså inte till hotellet.

På årsmötesdagen går det bra att ringa distriktets mobiltelefon 08-120 556 80 vid sjukdom eller dylikt – tänk på att stanna hemma om du känner dig sjuk.

Välkommen till Quality Hotel Winn Haninge och DHR Region Stockholms 60:e årsmöte!

Handlingarna återfinns (i respektive flik) här nedan:

Förslag till

ARBETSORDNING

Kl
10.00     Kaffe och smörgås serveras
10.55     Välkomsthälsning
11.00     Seminarium – Att få ut våra frågor – Att synas”
12.30     Lunch inklusive kaffe på maten
13.30     Årsmötet öppnas
Förhandlingar
14.45     Paus
15.00     Förhandlingarna fortsätter
16.30     Årsmötet avslutas
(Konstituerande sammanträde med den nya styrelsen efteråt)

AKTUELLA VAL VID DHR REGION STOCKHOLMS ÅRSMÖTE 2022

Punkt 8, 18-21 – Valberedningens förslag

 

SITTANDE STYRELSE

NAMN VALD T.O.M.
ÅRSMÖTET
VALBEREDNINGENS NOMINERING 
Ordförande
Jaan Kaur, Farsta 2022  Omval, 2 år
Ledamöter
Anders Berglund, Nynäshamn 2022 Lena Haglöf, nyval 2 år
Magnus Lindmark, Stockholm 2022 Magnus Lindmark, omval 2 år
Anna Westerberg, Täby 2022 Anna Westerberg, omval 2 år
Gunder Wåhlberg, Nacka 2022 Johan Dibb, nyval 2 år
Yvonne Björkman, Sundbyberg 2023
Patrick Englund, Skarpnäck 2023
Olle Johansson, Huddinge 2023
Beatrice Kolijn, Farsta 2023
Liza Syeda, Norsborg 2023
REVISORER
Anders Runnman, Ösmo 2022 Anders Runnman, omval 2 år
Nina Jönsson, Södertälje 2023
Revisorssuppleant
Karin Sääf Göransson, Bagarmossen 2022 Karin Sääf Göransson, omval 2 år
VALBEREDNINGSKOMMITTÉ
Avgående valberedning (1 år) FÖRSLAG
Patrik Forslin, Enskede
(sammankallande)
2022 ____________________
Mika Ihanus, Enskededalen 2022 ____________________

 

Motion till
DHR Region Stockholms årsmöte 2022

  1. DHR behövs i hela regionen

Bakgrund till förslaget

Avdelningarna i Region Stockholm har decimerats under åren samt att flera befintliga avdelningar håller på att tyna bort.

Efter att myndigheterna har blåst faran över för pandemin är det av stor vikt att DHR finns i hela regionen eftersom att efterspelet lär leda  till ytterligare besparingar när notan skall betalas.

Jag föreslår därför att årsmötet beslutar följande:

att
regionens årsmöte beslutar att uppdra till styrelsen att samla medlemmar som bor i kommuner som saknar en egen avdelning, för att sondera möjligheterna till nya avdelningar.

att
anordna fyra fysiska möten från söder, väster, öster och norr när väl det är möjligt.

att
dessa möten blir schemalagda och återkommande framöver.

att
styrelsen får i uppdrag att pröva möjligheterna till nya former av organisation  i stället för avdelningar.

att
årsmötet ger styrelsen i uppdrag att se till att DHR har representanter i samtliga råd i de kommuner som saknar avdelning.

Stockholm 26 januari 2022
Nisse Duwähl

Denna motion har varit uppe på avdelningens styrelsesammanträde den 26 januari 2022.
Avdelningsstyrelsen ställer sig bakom motionen.
/ Nisse Duwähl

 

DHR Region Stockholms styrelses yttrande:

Styrelsen delar motionärens oro och uppfattning att DHR:s närvaro behöver stärkas i alla kommuner i vår region. Av våra 26 kommuner saknas DHR-avdelning helt i kommunerna Sigtuna, Sollentuna, Järfälla och Upplands-Bro. Avdelningar med begränsad verksamhet finns i kommunerna Botkyrka, Salem, Danderyd, Täby, Upplands-Väsby, Österåker, Vallentuna och Vaxholm. Kommunerna Norrtälje, Sundbyberg, Huddinge och Tyresö har egna DHR-avdelningar. Avdelningar med två kommuner är Nacka-Värmdö, Haninge-Nynäshamn och Södertälje-Nykvarn. Vår största avdelning omfattar Stockholm, Solna, Ekerö samt Lidingö kommuner. Avdelningarna med sina begränsade ekonomiska och personella resurser har naturligtvis små möjligheter att följa den rättighetspolitiska utvecklingen i samtliga sina ¨ansvarskommuner¨.

Årsmötet 2019 gav styrelsen i uppdrag att se över vad som kan göras för att stärka oss som organisation. Styrelsen sjösatte ett projekt under ledning av Magnus Lindmark som samlade in synpunkter från avdelningarna om vad de anser vara önskvärda åtgärder från distriktet. Projektets slutsatser presenterades på årsmötet 2021. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp kallad Utvecklingsgruppen och förslagen från projektet har börjat implementerats i Täby, Botkyrka Salem, Södertälje…

Vi fortsätter med ambulerande möten dit alla medlemmar är välkomna. Vår nya medlemstidning skapar möjligheter att känna gemenskap över avdelningsgränserna. Styrelsen är och kommer fortsatt vara lyhörd för att medverka i att skapa förutsättningar för att DHR märks i samtliga kommuner i vårt län.

Motionären vill också att styrelsen prövar andra organisationsformer än avdelningar. För närvarande pågår en central översyn av DHR:s organisation och arbetssätt. Våra möjligheter till organisationsförändringar regionalt begränsas tills vidare av vårt uppdrag, våra stadgar och bidragsgivningen från regionen.

DHR Region Stockholms styrelse föreslår årsmötet besluta:

att   bifalla attsatserna 1, 2 och 5, och

att   anse attsatserna 3 och 4 besvarade.