Flygblad ”Hjälpmedel”

Vad kostar dina ben?

Vi som använder hjälpmedel gör inte det för nöjes skull utan för att vi behöver dem. Hjälpmedel är en nödvändig förutsättning för många av oss för att vi ska kunna delta i samhället, i vardagen, i skolan, i arbetslivet och på fritiden, på lika villkor som andra.

Om du är beroende av en elrullstol för att kunna förflytta dig så tillkommer en årsavgift på 500 kronor, som du får betala livet ut.

Det här tycker vi i DHR Region Stockholm är fel och det
kräver vi att politikerna, i Region Stockholm ändrar på.

Avgifter på hjälpmedel går stick i stäv med artiklarna i
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och i Agenda 2030. Dessutom har Region Stockholm en policy om Folkhälsa där man uttrycker en vilja att arbeta med bland annat rättigheter som syftar till delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning.

Många som använder hjälpmedel lever på sjukersättning.

Förutom kostnader för hjälpmedel har man oftast även kostnader för hemtjänst, sjukvård och läkemedel.

Att tvinga människor att välja bort hjälpmedel för att man inte har råd att behålla dem är inte acceptabelt.

Därför säger vi: Inga avgifter på hjälpmedel

 

 

Ladda ner och skriv ut flygbladet!

Valet 2022