Färdtjänst

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och är till för personer som har väsentliga svårigheter att ta sig till eller åka med den allmänna kollektivtrafiken. Reglerna för färdtjänst finns i färdtjänstlagen som är en trafiklag.

Länsorganisationerna DHR, SRF och Funktionsrätt samverkar med trafikförvaltningen om tillgänglighet i färdtjänst för hela region Stockholm. Medlemmars positiva och negativa
erfarenheter i Färdtjänst hjälper oss att påverka politiker i Stockholms region om vad som behövs för att Färdtjänst skall fungera för alla. Samarbetsavtalet med Stockholms Region ger oss möjlighet att samverka om tillgänglighet samt bevaka våra intressefrågor inom Färdtjänst.

 

Foto: Anna Westerberg håller upp en skylt där det står ”NU!” (vid en färdtjänstmanifestation utanför Landstingshuset.)

Distriktet representeras i Trafikförvaltningens resursgrupp Färdtjänst (Färdtjänstnämnden) av:
Patrick Englund (ordinarie) och Amir Amirriazi (ersättare)

Resursgruppens protokoll lägger vi upp här vartefter de varit uppe som rapport vid styrelsemöte: