Årsmötesprotokoll

Årsmötet är DHR-regionens högsta beslutande organ.

Det är vid årsmötet ramarna för nästkommande år sätts och bland annat motioner diskuteras med ombuden för avdelningarna.

Avdelningarnas ombud utses vid avdelningarnas årsmöten så för att få chansen att bli ombud för din avdelning vid DHR-regionens årsmöte är det viktigt att gå på din avdelnings årsmöte.

Nedan återfinns de senaste årsmötesprotokollen.

2023

2022

2021

2020