Årsmötesprotokoll

Foto: Person med ryggen mot kameran räcker upp handen, framför syns årsmötetsdeltagare. Längst fram, mot kameran, sitter några i distriktsstyrelsen, längst bak syns podiet med tre personer.

Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ.

Det är vid årsmötet ramarna för nästkommande år sätts och bland annat motioner diskuteras med ombuden för avdelningarna. Avdelningarnas ombud utses vid avdelningarnas årsmöten så för att få chansen att bli ombud för din avdelning vid årsmötet är det viktigt att gå på din avdelnings årsmöte.

Nedan kan du läsa de senaste årsmötesprotokollen.