DHR-regionens historik

Den 5 augusti 1962 bildades en samarbetskommitté för DHR-avdelningarna i Stockholms stad och län. Det är dock först fr o m 1964 som det finns en del handlingar bevarade. Stockholm, Södertälje och Östhammar var de avdelningar som fanns i länet vid denna tid.

Den första ordföranden i DHRs länskommitté i Stockholms stad och län, som samarbetskommittén kallades, var Stockholmsavdelningens ordförande Olof Nilsson, och den första sekreteraren var Östhammarsavdelningens ordförande Karin Holmberg.

1966 leddes kommittén av ett arbetsutskott, som sammanträdde ungefär en gång i kvartalet. En gång per år samlades representanter för avdelningarna till s k representantskapsmöte – en form av årsmöte – där man tog upp gemensamma angelägenheter, valde arbetsutskott och fördelade ett mindre anslag från landstinget mellan befintliga avdelningar inom Stockholms stad och län, ca 7.000 kr.

I slutet av 1960-talet omfattade Stockholms län 48 kommuner. Stockholms stad ingick inte i länet. Det var först 1970, då det s k storlandstinget kom till, som Stockholms stad införlivades med Stockholms län. Samtidigt försvann Östhammar från länet och införlivades med Uppsala län. Länskommittén ändrade 1970 namn till Stockholms länskommitté av DHR.

Den 29 oktober 2021 bytte vi namn till DHR Region Stockholm. Namnbytet föll sig naturligt eftersom vi har vårt rättighetspolitiska fokus kring regionfrågor såsom exempelvis sjukvård och hjälpmedel.
Vi har samverkat med regionens olika nämnder och förvaltningar i flera år och kommer att fortsätta med det.