Hälso- och sjukvård

Distriktsorganisationerna DHR, SRF och Funktionsrätt samverkar med hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Distriktet representeras i hälso- och sjukvårdsförvaltningens råd av:

Olle Johansson (ordinarie) och Yvonne Björkman (ersättare)

Samverkansrådets protokoll lägger vi upp här vartefter de varit uppe som rapport vid styrelsemöte:

Distriktet representeras i Stockholms läns sjukvårdsområdes råd av:

Olle Johansson (ordinarie) och Anders Berglund (ersättare)

Samverkansrådets protokoll lägger vi upp här vartefter de varit uppe som rapport vid styrelsemöte:

 

Akutsjukhusen

Distriktets representant knuten till akutsjukhuset Karolinska i Solna + Huddinge:

Olle Johansson

Distriktets representant knuten till akutsjukhuset Södersjukhuset:

Anders Berglund

Distriktets representant knuten till akutsjukhuset i Danderyd:

Sari Nykvist och Anna Westerberg

Distriktets representant knuten till akutsjukhuset S:t Göran:

Beatrice Kolijn

Distriktets representant knuten till akutsjukhuset i Södertälje:

Liza Syeda

Hälso- och sjukvård