Valberedningens arbete

Valberedningen har en viktig uppgift. Valberedningens främsta arbetsuppgift är att ta in synpunkter ifrån medlemmarna i regionen och även att ge egna förslag till nya förtroendevalda.

 

För att kontakta Valberedningen, mejla till: [email protected]

Det är bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i och deltar på sammanträden och aktiviteter, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns och för att se om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet.

 

Vid DHR Region Stockholms årsmöte 2024 valdes följande personer till valberedning (för en tid av ett år):
Lena Haglöf (sammankallande)
Alireza Azerbad
Jaan Kaur
Mary Hagman