Om oss

DHR Region Stockholm är en underorganisation till förbundet DHR och omfattar hela länet. Här finns tio avdelningar från Nynäshamn i söder till Norrtälje i norr, med ca 1000 medlemmar. Våra avdelningar bevakar de primärkommunala frågorna som personlig service (hemtjänst), skola, tillgänglig miljö och liknande. Under menyknappen ”DHR-avdelning i din kommun” kan du se vilken avdelning som bevakar kommunen som du bor i.

I stadgan beskrivs DHR-distriktens/-regionernas uppdrag på detta sätt:

”Distriktets huvudändamål är att inom ett av förbundsstyrelsen fastställt verksamhetsområde, bedriva intressepolitisk verksamhet i överensstämmelse med förbundets handlingsprogram och policydokument för att personer med rörelsehinder blir delaktiga i samhället.
Att främja samverkan mellan DHR-avdelningarna inom ett eller flera län.
Medlemmar med rörelsehinder skall ha ett avgörande inflytande som återspeglas i styrelser och andra beslutande organ.”

Inom distriktets ansvarsområde ligger bevakning av regions- och länsfrågor som till exempel arbetsmarknad, vård, habilitering, rehabilitering, kollektivtrafik och färdtjänst.

I många frågor samarbetar vi med Synskadades Riksförbund (SRF) i Stockholms och Gotlands län och med Funktionsrätt Stockholms län.

På denna webbplats kan du hitta information om vår verksamhet och länkar till verksamheter som vi tror att du kan ha nytta eller glädje av.

Om du är intresserad av att bli medlem kan du kontakta den avdelning som är verksam i den kommun där du bor eller bli medlem via att fylla i detta formulär.

Välkommen till oss!

Vårt kansli finns på:
Kavallerivägen 30, 1 tr
174 58 SUNDBYBERG

E-post: [email protected]
Telefon: 08-120 556 80

Telefontider:
Måndag-Torsdag: kl. 9:00-14:30
Fredag: Stängt
Lunch kl. 12:00 -13:00
Hitta hit!