DHR Nynäshamn-Haningeavdelningen

(Nynäshamns och Haninges kommun)

Stadshusplatsen 3, 149 30  NYNÄSHAMN
Tel: 08-520 205 40, exp
E-post: [email protected]
Webbplats: dhr.se/nynashamn-haninge

Ordförande: Anders Runnman

Representant i Nynäshamns kommuns råd för funktionshinderfrågor: Anders Runnman
Representant i Haninge kommuns funktionshinderråd (HKF): Linda Lord

***

Den 29/6 2021 fick avdelningen in följande insändare i Nynäshamnsposten: