Rh-gruppen (Rörelsehinderföreningarna i samverkan)

Rörelsehinderorganisationerna DHR, Neuro, SRF, RTP-s, Reumatikerförbundet och RBU samverkar i denna grupp som vi har i länet.

Gruppen diskuterar samverkan i aktuella frågor.

Distriktet representerats i gruppen av Jaan Kaur, Ingela Larsson och Sari Nykvist.