Hjälpmedel

Distriktsorganisationerna DHR, SRF och Funktionsrätt samverkar med hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Distriktet representeras i
Hjälpmedelsreferensgruppen av:

Yvonne Björkman (ordinarie) och Anna Westerberg (ersättare)

Hjälpmedelsreferensgruppens protokoll lägger vi upp här vartefter de varit uppe som rapport vid styrelsemöte:

Distriktets representant i
brukarråd Sodexo är:

Yvonne Björkman (ordinarie) och Anna Westerberg (ersättare)

Samverkansrådets protokoll lägger vi upp här vartefter de varit uppe som rapport vid styrelsemöte:

Distriktets representant i
brukarråd Hjälpmedel Syd är:

Patrick Englund (ordinarie) och Yvonne Björkman (ersättare)

Samverkansrådets protokoll lägger vi upp här vartefter de varit uppe som rapport vid styrelsemöte:

Distriktet representeras i
Läkemedelskommittén av:

Anna Westerberg (ordinarie) och Ingela Larsson (ersättare)

Läkemedelskommitténs protokoll lägger vi upp här vartefter de varit uppe som rapport vid styrelsemöte:

Distriktets representant i
Stockholms läns sjukvårdsområdes råd är:

Olle Johansson (ordinarie) och Anders Berglund (ersättare)

Samverkansrådets protokoll lägger vi upp här vartefter de varit uppe som rapport vid styrelsemöte:

Distriktets representant i
LOCUM:s samverkansråd är:

Anna Westerberg (ordinarie) och Patrick Englund (ersättare)

Samverkansrådets protokoll lägger vi upp här vartefter de varit uppe som rapport vid styrelsemöte:

Hjälpmedel