DHR Södertäljeavdelningen

(Nykvarns och Södertälje kommuner)

Barrtorpsvägen 1 A, 151 48  SÖDERTÄLJE
Tel: 08-550 119 60, exp
E-post: [email protected]
Webbplats: www.dhr.se/sodertalje

Ordförande: Christer Habibolin

Representant i Södertäljes Kommunala handikapprådet (KHR): –
Representant i Nykvarn kommuns Samverkansråd med äldre- och handikappföreningar: –

* * *

Den 2/2 2022 fick avdelningen in denna inbjudan till träff i Södertälje länstidning:

Den 29/6 2021 fick avdelningen in följande insändare i Södertälje länstidning: