DHR Nacka-Värmdöavdelningen

(Nacka och Värmdö kommun)

Järla Skolväg 23, 131 40  NACKA
Telefonnummer: 073-262 67 64
E-post: [email protected]

Ordförande: Stefan Sundquist

Representant i Nackas tillgänglighetsråd: Ken Gammelgård
Representant i Värmdös råd för funktionshinderfrågor: –