Aktiviteter i bild och text

Aktivitetsbilder

Här nedan följer ett axplock aktivitetsbilder ifrån träffar/aktioner vi anordnat eller deltagit i.
(Genom att trycka på pilen till höger eller vänster om bilderna visas fler.)

Bilder från DHR Region Stockholms 60-årsfiranden 2022(1962-2022)