Ta chansen och gå vår Insiktsutbildning

DHR är en idéburen demokratisk organisation för och av personer med nedsatt rörelseförmåga. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi är en rikstäckande organisation med cirka 9000 medlemmar.

DHR Region Stockholm erbjuder Insiktsutbildningar till bland annat kommuner i länet. Syftet med Insiktsutbildningarna är att öka kunskapen om bland annat livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige i idag. Det gör vi genom våra personliga berättelser kombinerat med fakta om exempelvis tillgänglighetskrav vid ny- eller ombyggnation. Tjänstemän, politik och personal har vid våra utbildningar haft möjlighet att prova på att köra en manuell rullstol både inne och ute.

Den feedback vi har fått på utbildningstillfällena är att de har bidragit till insikt, ökad kunskap och förståelse.

Vi är övertygade om att personal hos er kommer i kontakt med funktionshinderfrågor på ett eller annat sätt. Därför vill vi ge er arbetsgrupp chansen att lyssna på och ta del av våra kunskaper och det helt gratis!

För att boka oss och för frågor om utbildningarna är det bara att ringa 08-120 556 80 eller mejla [email protected].

Välkommen att höra av dig!